Prehľad prvných spojení OM staníc zo zahraničím
po 1. januári. 1993

Prehľad - 144 MHz Prehľad - 432 MHz Prehľad - 1296 MHz Prehľad - 2300 MHz
Prehľad - 3.4 GHz Prehľad - 5.7 GHz Prehľad - 10 GHz Prehľad - 24 GHz


Podmienky VKV pretekov
Kalendár VKV pretekov

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky     
Telecommunications Office of the Slovak Republic


 Povoľovacie
     podmienky
 OM prefixy  Okresné
znaky
Zoznam
 radioamatérov
Slovenska
Zoznam
 radioamatérov
okresu Trnava
 Prevádzače