Prehľad prvných spojení OM staníc zo zahraničím
po 1. januári. 1993

prevzaté a aktualizované zo :
WWW.CQ.SK

spracoval: OM3PV
prehľad je otvorený, doplnky alebo zmeny posielajte na : om3pv@om3ktr.sk
 
- 1296 MHz -


DXCC zeme Značky Dátum: Šírenie
AUSTRIA OM3ALE – OE3XUA 04.03.1994 T
CROATIA OM3ALE – 9A2SB 06.07.1994 T
DENMARK OM6AA – OZ4MM 28.09.2003 EME
ENGLAND OM6AA - G4CCH 26.06.2003 EME
FRANCE OM6AA – F2TU 18.10.2003 EME
GERMANY OM3TTF – DG0OG 06.07.1994 T
NETHERLAND OM6AA – PA3CSG 19.10.2003 EME
NORWAY OM6AA – LA8LF 18.10.2003 EME
POLAND OM3CLS - SP9FG 02.07.1994 T
SLOVENIA OM3KFO – S53WW 04.07.1993 T
SOUTH AFRICA OM6AA – ZS6AXT 16.12.2003 EME
SWEDEN OM6AA – SM2CEW 15.11.2003 EME
SWITERLAND OM6AA – HB9Q 07.07.2003 EME
U.S.A. OM6AA – K2UYH 23.07.2003 EME