Prehľad prvných spojení OM staníc zo zahraničím
po 1. januári. 1993

prevzaté a aktualizované zo :
WWW.CQ.SK

spracoval: OM3PV
prehľad je otvorený, doplnky alebo zmeny posielajte na : om3pv@om3ktr.sk
 
- 10 GHz -


DXCC zeme Značky Dátum: Šírenie
AUSTRIA . .
CROATIA OM0C – 9A1Z 02.10.2005 Rs
CZECH.REP OM3KHE – OK2UWF 27.06.1998 T
GERMANY . .
HUNGARY . .
POLAND OM3LQ – SP6GWB 03.06.2000 T
SLOVENIA OM3LQ – S51ZO 20.05.2000 T