Prehľad prvných spojení OM staníc zo zahraničím
po 1. januári. 1993

prevzaté a aktualizované zo :
WWW.CQ.SK

spracoval: OM3PV
prehľad je otvorený, doplnky alebo zmeny posielajte na : om3pv@om3ktr.sk
 
- 3.4 GHz -


DXCC zeme Značky Dátum: Šírenie
CZECH.REP OM2TW – OK2ZI 07.10.2006 T
GERMANY OM0C – DM7A 07.10.2006 T
SLOVENIA OM2TW – S55M 07.10.2006 T