Prehľad prvných spojení OM staníc zo zahraničím
po 1. januári. 1993

prevzaté a aktualizované zo :
WWW.CQ.SK

spracoval: OM3PV
prehľad je otvorený, doplnky alebo zmeny posielajte na : om3pv@om3ktr.sk
 
- 2300 MHz -


DXCC zeme Značky Dátum: Šírenie
AUSTRIA OM3TTL – OE5VRL 06.07.1994 T
CROATIA OM0C – 9A3PA 03.10.2004 T
GERMANY OM – D . T
HUNGARY OM7AQ – HA8KCK 02.05.1999 T
ITALY OM0C – IQ1KW 04.06.2006 T
POLAND OM3CLS – SP9FG 03.07.1999 T
SERBIA OM0C – YU1JB 02.07.2006 T
SLOVENIA OM1GX – S51ZO 06.10.1996 T