Prehľad prvných spojení OM staníc zo zahraničím
po 1. januári. 1993

prevzaté a aktualizované zo :
WWW.CQ.SK

spracoval: OM3PV
prehľad je otvorený, doplnky alebo zmeny posielajte na : om3pv@om3ktr.sk
 
- 24 GHz -


DXCC zeme Značky Dátum: Šírenie
CZECH  REP. OM/OK2VMU/P – OK2UWF/P 10.04.2000 T
GERMANY . .
HUNGARY . .
POLAND . .