Entries by Peter OM8WG

1. Subregionálne preteky 2024

Zahájenie sezóny 2023/2024 začal za náš rádioklub A1 pretekom iba Dano OM3WC s výsledkom, ktorý by bol v 6 hodinovej kategórii excelentný vzhľadom na QTH, anténu a výkon. Po dlhej zimnej prestávke sa konečne začali blížiť 1. Subregionálne preteky a tak sme začali hľadať odpovede na otázky či ideme, kto pôjde a aké pásma dáme.

Darujte nám 2% dane

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o podporu aktivít Rádioklubu OM3KTR Trnava, ktorý je zaregistrovaný ako občianske združenie.

Posedenie členov rádioklubu OM3KTR

Po dlhšej sme sa zase stretli v našich klubových priestorov v hojnom počte.Na začiatku stretnutia sme si zaspomínali na Petra OM3PV a uctili si jeho pamiatku minútou ticha. Výborne sme si podiskutovali o našich prevádzkových činnostiach pri drobnom občerstvení a nejakom tom malom poháriku. Jožko OM6TC, priniesol so sebou dataprojektor a porozpraval nám ako že […]

3. subregionálne preteky – Poľný deň 2023

Nedávna strata nášho priateľa Petra OM3PV nás veľmi zasiahla a poznačila aj priebeh tohtoročného Poľného dňa. Na kopec Peterská Nová Hora v štvorci JN88VL sme vyrazili vo štvrtok poobede v trojčlennej zostave: Juraj OM2XA, Daniel OM3WC a ja Peter OM8WG. Keďže sme šli len pásmo 2m, tak sme rýchlo sprevádzkovali pracovisko a dvojča na 2m. […]

1. subregionálne preteky 2023

Rozhodli sme sa, že rok 2023 zahájime hneď prvým pretekom a to 1. subregionálom. Vo štvrtok počas klubového dňa sme prebrali všetky detaily a tak v sobotu doobeda, v deň preteku, sme sa stretli v počte 5 operátorov na 3 pásma. Z Košíc pricestoval aj Peter OM8WG. Preteku sme sa zúčastnili v pásme 144, 432 […]

3. subregionálne preteky – Poľný deň 2022

Tohtoročného Poľného dňa som sa s našimi chlapcami nezúčastnil. Bol som ich iba v piatok pozrieť a spravil si s nimi jedno foto. Ako to celé prebiehalo popíše náš predseda Juraj OM2XA. Preteku sa za OM3KTR nezúčastnil ani OM1II a OM8WG, ktorí si plnili svoje domáce povinnosti. Ale v rámci svojich možnosti, každý z nás […]

Mikrovlnný pretek 2022

Tento rok sme ešte ani jeden pretek neboli v plnom nasadení a tak si to zákonite musí odniesť Mikrovlnný pretek na ktorý sme sa začali pripravovať hneď po skončení 2. subregionáli. Bolo treba postaviť nový nezávislí stožiar pre pásmo 13cm, lebo doteraz toto pásmo Daniel OM3WC vždy riešil iba provizórne.

Nábor nových členov

V roku 2022 nás Jozef OM6TC príjemne prekvapil. Na škole, kde učí, spravil nábor medzi študentami do radioamatérskeho krúžku, aby vycvičil mladú krv pre náš radioklub. Prihlásili sa mu traja študenti,ktorí už pár mesiacov prenikajú do tajov radioamatérskeho života.

2. subregionálne preteky 2022

Tohtoročný 2. subregionál nám ovplyvnilo veľa súbežných udalostí, že nakoniec nemal ani kto vysielať. A tak sa stalo, že som v klube sedel na svojom otáčavom no už dožívajúcom kresle sám. To tu ešte nebolo, aby 2 anténne systémy (144 a 432 MHz) hľadeli počas preteku do jedného smeru a signály, ktoré zavadili o anténne […]