Darujte nám 2% dane

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o podporu aktivít Rádioklubu OM3KTR Trnava, ktorý je zaregistrovaný ako občianske združenie.

Rádioklub sa venuje rádioamatérskej činnosti nadväzovania spojení na krátkych a veľmi krátkych vlnách s rádioamatérmi z celého sveta. V nových podmienkach začíname pracovať z mládežou. Zúčastňujeme sa rôznych európskych a svetových rádioamatérskych pretekov, kde reprezentujeme
Slovenskú republiku na vlnách éteru. Naša kolektívna rádiostanica OM3KTR je začlenená do siete Rádioamatérskej tiesňovej služby A.R.E.S. (Amateur Radio Emergency Service) Slovenského zväzu rádioamatérov.

Tento rok môžete podporiť našu činnosť tým, že poukážete 2% z Vašej dane z príjmov za rok 2023 na naše občianske združenie.

Postup zamestnanca:

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vzor prázdneho tlačiva Vyhlásenia, ktoré sa dá vytlačiť a potom vypísať ručne, je tu: TLAČIVO

Kto si chce vyplniť údaje na počítači a vytlačiť, tu je link na editovateľné tlačivo: EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane podľa predtlače a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. aprila 2024 pošlite alebo osobne doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024:

V daňovom priznaní pre fyzické osoby je už uvedená predtlač na poukázanie 2% z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, ak chcete 2% dane poslať pre Rádioklub OM3KTR Trnava:

IČO: 36093891
Právna forma: Občianske združenie
Názov: Rádioklub OM3KTR Trnava
Ulica: Bottova
Číslo: 2
PSČ: 917 08
Obec: Trnava

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (do 31.3.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme Vám za prejavenú priazeň.

Rádioklub OM3KTR Trnava