OM3KTR Deň rekordov
UHF - 2016
OM3KTR Prevádzkový
aktív 10/2016
OM3KTR Brigáda
október 2016
OM3KTR Marconi memorial
A1 contest 2016
OM3KTR Stretnutie Tatry 2016 OM3KTR Vianočný pretek
2016
OM3KTR Silvestrovské
stretnutie 2016

OM3KTR Prevádzkový
aktív 6/2016
OM3KTR 3.subregional
2016
OM3KTR Prevádzkový
aktív 7/2016
OM3KTR Prevádzkový
aktív 8/2016
OM3KTR Deň rekordov
VHF - 2016
OM3KTR Prevádzkový
aktív 9/2016
OM3KTR Brigáda
september 2016

OM3KTR Prevádzkový
aktív 3/2016
OM3KTR Prevádzkový
aktív 4/2016
OM3KTR Výr. členská schôdza 2016 OM3KTR Brigáda na
april 2016
OM3KTR 2.subregional
2016
OM3KTR Prevádzkový
aktív 5/2016
OM3KTR Mikrovlnný
pretek 2016

OM3KTR Prevádzkový
aktív 12/2015
OM3KTR Silvestrovké `rande` 2015 Venujte nám

OM3KTR
OM3KTR Prevádzkový
aktív 1/2016
OM3KTR Brigáda
február 2016
OM3KTR Prevádzkový
aktív 2/2016
OM3KTR 1.subregionál
2016

OM3KTR Tatry 2015 OM3KTR Deň rekordov
VHF - 2015
OM3KTR Prevádzkový
aktív 9/2015
OM3KTR Deň rekordov
UHF - 2015
OM3KTR Prevádzkový
aktív 10/2015
OM3KTR Brigáda na
stavbe stožiara
OM3KTR Marconi memorial
A1 contest 2015

OM3KTR 2.subregional
2015
OM3KTR Brigády počas
mája - 2015
OM3KTR Mikrovlnný
závod 2015
OM3KTR Prevádzkový
aktív 6/2015
OM3KTR 3.subregional
2015
OM3KTR Prevádzkový
aktív 7/2015
OM3KTR Prevádzkový
aktív 8/2015

OM3KTR naše ocenenia
v roku 2014
OM3KTR Vianočný darček 2014 OM3KTR Silvestrovké `rande` 2014 Venujte nám

OM3KTR
OM3KTR Informácia OM3KTR 1.subregional
2015
OM3KTR Nový anténny system 432 MHz

OM3KTR 1.subregional
2014
OM3KTR 2.subregionál
2014
OM3KTR niektoré eQSL
OM3KTR
OM3KTR 3.subregional
2014
OM3KTR Deň rekordov
VHF - 2014
OM3KTR Deň rekordov
UHF - 2014
OM3KTR A1 contest/ MMC
2014

OM3KTR UHF 2013 OM3KTR už spokojný OM3KTR A1 contest OM3KTR super condx OM3KTR vianočný contest OM3KTR PF 2014 OM3KTR Klobáskový
festival

OM3KTR ... OM3KTR ... OM3KTR OM0OUR OM3KTR HAM roka OM3KTR OM3KHM OM3KTR PD 2013 OM3KTR VHF 2013