OM 2 ADP   HAM roka 2011
 Dušan Pavlík - Trnava
om2adp


Ham portal - CQ.SK píše:

OM HAM roka 2011 Dušan Pavlík OM2ADP   Je potešiteľné, že je stále koho oceniť ako HAM-a roka. Pre rok 2011 sa všetci navrhovatelia zhodli na jednom mene, čo svedčí o tom, že jeho činnosť medzi nimi zarezonovala najviac.

  Za perfektné spracovanie online callbooku rádioamatérov Slovenska, jeho angažovanie a dopĺňanie, ako aj ďalšiu činnosť sa OM HAM-om roka stáva Dušan Pavlík OM2ADP   http://depe.sk/omcb/index.php