Predsilvestrovské stretnutie 2016
OM3KTR
28. december 2016

Tak sme sa zišli v tento deň, v hojnom počte.
Podebatovali, popili, zaspomínali a zaželali sme si všetko dobré do Nového roku 2017.
Stretnutia sa tohto roku zúčastnili:
OM1ii, OM1AKD, OM2ADP, OM2ALB, OM2AP, OM2HM, OM2QU, OM2SD, OM2XA,
OM3PV, OM3TC, OM3TYA, OM3WC, OM3WUC a OM6TC

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
prvé `lastovičky`
OM2XA a OM1II
OM2XA, OM3TC
a OM3WC
OM2SD, OM2ALB
a OM2ADP
OM2ALB, OM2ADP
a OM2XA
OM2ALB, OM2ADP
a OM2XA
čakáme ostatných

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
OM2ADP, OM2XA
a OM3TC
OM2HM a OM3PV OM2HM a OM3PV
OM2SD a OM2ALB
OM1II, OM3WUC
OM2HM,OM2AP
A OM3TYA
OM6TC má prejav v družnej debate

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
na výber bolo všeličo xyl OM2XA nám nachystala
parádne pizza rožky
Milan OM2HM zas
parádne utopence
priniesol si aj špecialnu
pinzetu a sám ich servíroval
chlapcom chutilo... Daniel - OM3WC

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
Jaro - OM1II Stano - OM2SD
a Leo - OM2ALB
Marian - OM2QU Jano - OM3TC Pali - OM2AP Peter - OM3WUC

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
Milan - OM2HM Miloš - OM3TYA Dežko - OM1AKD Dušan - OM2ADP
a Juraj - OM2XA
Jozef - OM6TC Peter - OM3PV