Výsledky závodov
OK3KTR - OM3KTR - OM3RTR - OM9TR 
VHF - UHF - SHF

Grafické znázornenie výsledkov Polných dní.

časť informácii bola použitá zo stránky VKV SZR a OK2KKW