Naštěstí radioamatéři se nemuseli z "ochranných křídel ROH" těšit dlouho - byla založena
organizace SVAZARM a schváleno "vyčlenění radioamatérů z ROH"; nová radioamatérská
organizace,která se měla stát kolektivním členem Svazarmu, nesla pracovní název
Svaz československých radioamatérů. S přihlédnutím k událostem v radioamatérském hnutí
v letech 1949 až 1951 byl přechod ke Svazarmu vlastně dobrodiním, největší "čistky"
proběhly právě v období do roku 1952.

K nežádoucím excesům však občas docházelo i později. Konečný název
radioamatéské organizace zůstal, ale zkratka byla nakonec nikoliv SČR, ale ČRA.

Od 1. ledna 1952 také zanikl časopis Krátké vlny a začalo vycházet Amatérské radio
jako "časopis pro radiotechniku a amatérské vysílání". Ještě v říjnu 1952, poněvadž
systém kolektivního členství se ukázal zcela nevyhovující (kroužky radioamatérů a
dalších odborností z doby začlenění do ROH fungovaly nadále v jednotlivých podnicích,
ale neměly na místní orgány Svazarmu žádnou vazbu), bylo rozhodnuto že Svazarm bude
organizací s individuálním členstvím.Úryvok z pripravovanej knihy od OK2QX