3,5 MHz 145 MHz

ROB prijímač na 3.5 MHz ROB prijímač na 145 MHzCopyright © om3pv - 2007