OL koncesie - boli povolenia platné pre mládež od 15 do 18 rokov,
ktoré umožnovali vysielat s príkonom 10 W telegraficky na 1750 - 1950 khz.
A všetkými druhmi prevádzky v pásme 145 a 432 MHz.
Značky začínali prefixom OL. Číslica bola určená krajom, kde sa nachádzalo stále qth.
Prvé OL koncesie sa začali vydávať od 1. januára 1964
Mládežnícke koncesie sa prestali vydávať v roku 1990.

Na Slovensku sa prvá OL stanica v éteri ozvala 1.apríla 1964  OL8AAZ  z Trnavy.