V klubovni OK3KTR - 1971
od zadu : vysielač ladí Peter - OM3CYU, OM3THL a Ivan Čellár