- OM3KTR -
Vianočný závod - 2008
závod sa konal vo vianočnej pohode - beseda, prípitky a aj nejaké spojenia...

Závodu sa zúčastnili : Peter OM3PV a Tono - OM3TGK

vianoční spolubesedníci boli OM2ADP, OM3TYA a OM3WAG

vianočná Trnava - bez snehu
OM3KTR OM3KTR OM3KTR
OM3TGK OM3PV OM3TGK
OM3KTR
mapa qso
OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
OM3TYA a OM3TGK OM2ADP a OM3TYA bez slov... OM3WAG