1948 -      História trnavského radioamatérstva     - 1989

Copyright © OM3PV - 2007       

Uplynulo už pekných pár desaťročí, čo začiatkom päťdesiatych rokov
vznikli v Trnave prvé kolektívne stanice rádioamatérov.
Ako prvá vznikla v roku 1951 pri 11. ročnej škole. /Gymnázium/ OK3OTR,
jej zakladateľ a prvý vedúci operátor bol
Jozef Bajan - OK3BF
V roku 1952 po prechode pod Zväzarm bola premenovaná na OK3KTR.

V roku 1953 vznikla OK3KHM pri 11. ročnej škole. /Gymnázium/
Jej zakladateľom bol Stano Važecký - OK3WM

V roku 1956 vznikla kolektívna rádiostanica OK3KOT pri n.p. Kovosmalt Trnava.
Jej zakladateľom bol Richard Novák - OK3CCE

V roku 1970 vznikla kolektívna rádiostanica OK3KXE pri n.p. TAZ Trnava.
Jej vedúci operátor bol Miro Mazúr - OK3TAT

V roku 1997 vznikol Paket Radio klub - OM3RTR
Vedúci operátor bol Ivan Kuracina - OM2IK