amateri Trnava

OK3MK
ing. Oskar Macek

V Trnave pôsobil ako dôstojník
čs. armády u telegrafnej roty
od 1.9.1931 - 9.10.1935

OK3MK 1
OK3MK 2
amateri Trnava

OK3LA
genplk. Ing. Bohumil Teplý


amateri Trnava

rtm. František Franěk, OK1FR
V Trnave pôsobil ako voják
čs. armády u telegrafnej roty v roku 1930.
Koncesiu získal v roku 1936.

amateri Trnava

amateri Trnava

OK3DG
Jozef Krčmárik

V Trnave pôsobil ako voják
čs. armády u telegrafnej roty
v roku 1933 - 1934

OK3DG 1
OK3DG 2
OM3KTR OM3KTR OM3KTR
Oskar Macek - OK3MK Julius Kodrík - OK3KK Jozef Krčmárik - OK3DG