Čestní členovia radioklubu OM3KTR
- In memoriam -

značka meno QTH
 OM3BF Jozef Bajan
     Trnava     
 OM3WM Stano Važecký
Bratislava
 OM3EM Ľudovít Ondriš
Trnava
 OM3WW Milan Furko
Bratislava
 OM3CBK Richard de Reya
Bratislava
 OM3EA Harry Činčura
Šamorín
 OM3NM Ján Korčák
Leopoldov
 OM3DW Ivan Garažia
Trnava
značka meno QTH
 OM3CDX Karol Láger
Trnava
 OK3CMW Peter Vališ
Bratislava
 OM2OM Rudolf Polák
Trnava
 OM3CFK Bohdan Psota
Trnava
 OM3THL Ladislav Havrda
Trnava
 OM3TB Ján Herceg
Trnava
 OM3CYU MUDr. Peter Železkov
Trnava
značka meno QTH
 OM2IK Ivan Kuracina
Trnava
 OM3VGR Ján Miklenčič
Trnava
 OM3WAG Vladimír Hanák
Trnava
 OK3-4592 Jaroslav Gála
Trnava
 OK3TAG Jozef Švec Dobrá Voda
 OM3TSG Gabriel Szőke
Trnava
 OM3KTR Jozef Harman
Trnava
 OM3TYA Miloslav Ševčovič
Šelpice