Novoročné stretnutie 2018
OM3KTR
4. januára 2018

Tak sme sa zišli v tento deň, v hojnom počte.
Podebatovali, popili, zaspomínali a zaželali sme si všetko dobré do Nového roku 2018.
Stretnutia sa zúčastnili:
OM1ii, OM2ADP, OM2ALB, OM2AP, OM2QU, OM2SD, OM2XA,
OM3PV, OM3TYA, OM3WC, OM3WVK, a OM6TC

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
OM2ADP a OM3WVK OM3WVK
OM2AP a OM2XA
OM2SD a OM2ALB OM2ADP, OM3WVK
OM2AP a OM2XA

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
OM3TYA
OM3WC a OM1ii
OM3TYA
OM1ii a OM2QU
OM2QU
OM2SD a OM2ALB
OM3PV a OM3TYA OM6TC a OM2ADP

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
OM2QU a OM2SD Poslední odchádzali pred polnocou