Zopár nových fotiek zo života OK3KHM a OK3KTR

Poľné dni okolo roku 1956
Všetky fotky sú z kóty Záruby

OK3KTR OK3KTR OK3KTR OK3KTR OK3KTR
Peter Vališ, Richard Reya
a Roland Kánik
Dodo OK3EM a
Richardová sestra
Stanek a Ondriš OK3EM
v tom demižóne vraj bola voda
3 pracoviská,
ale aké ani ptáček netuší
Vališ a Stanek

OK3KTR OK3KTR OK3KTR OK3KTR
pôvodné foto
čo som mal
novo získané
v lepšej kvalite
iba zmena fotografa
vysielacie pracovisko.
Koho a kde, nezistené
Jozef Bajan, OK3BF
2 lampáše sú nezbytné

OK3KTR OK3KTR OK3KTR OK3KTR OK3KTR
6x 2el. yagi pre 144 MHz Dodo OK3EM a
sestra OK3CBK
asi pracovisko 144 MHz Stanek a Ondriš a bolo aj veseloCopyright © om3pv - 2019