- OM3KTR -
A1 contest 2008
Marconi memorial contest 2008
tentokrát z teplúčka nášho nového rádioklubu.

Závodu sa zúčastnili : Jano - OM3TC, Peter OM3PV a Dano - OM3WC
morálne nás prišli podporiť Miro - OM3AT a Tono - OM3TGK

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
budova, kde sidli
radioklub OM3KTR
detail anteny OM3PV a OM3AT inštalácia pracoviska
OM3WC a OM3TC
OM3KTR
mapa qso
OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
v plnom nasadení... polnočný pohľad na Trnavu pohľad na pracovisko iný pohľad