- OM3KTR -
3. subregional 2007 - Poľný deň 2007
- Jehlárová kúria - JN88SK
Height A.S.L.: 229 m

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR
Pohľad na Trnavu, juhovýchod OM2IK, OM3TC, OM3PV OK2IK, OM3TC, OM3TGK pohľad na Karpaty, severozápad


OM3KTR OM3KTR

Závodu sa zúčastnili : Jano - OM3TC, Peter - OM3PV, Tono - OM3TGK
návštevou nás poctili : Ivan - OM2IK a Dano - OM3TWCOM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTROM3KTR OM3KTR OM3KTROM3KTR OM3KTR

OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTROM3KTR OM3KTR OM3KTR OM3KTR


Copyright © OM3PV - 2007