- OM9TR -
3. subregional 2001 - Rozbehy - JN88QN
Height A.S.L.: 450 m

Závodu sa zúčastnili : Jano - OM3TB, Martin - OM2AW a Andy - OM1CW

OM3KTR OM3KTR OM3KTR
Andy OM1CW a Martin OM2AW ? ? Jano OM3TB a Martin OM2AW

144 MHz
432 MHz